Järgmine kaubaring juba 28. jaanuaril, tellimused lähevad lukku 28. jaanuaril kell 08:00. Lisainfo: info@figuraata.com või +372 5373 2565.

Tingimused

shop.figuraata.com kasutustingimused
Viimati uuendatud 21.12.2020

1. MÕISTED
1.1 Veebipood - aadressil shop.figuraata.com tegutsev e-pood.
1.2 Klient - füüsiline või juriidiline isik, kes ostab Veebipoest Tooteid.
1.3 Müüja - Figuraata OÜ, registrikood: 10389466, Jõe 11 B, Räpina, Põlvamaa, Eesti. info@figuraata.com
1.4 Tellimus - kliendi esitatav ostutellimus Veebipoes
1.5 Kaup / Toode / Tooted - tooted, mida Müüja Veebipoes müüb.
1.6 Kasutustingimused - käesolevad tingimused.

2. ÜLDSÄTTED
2.1 Kasutustingimused kehtivad Veebipoest Toodete ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja Kliendi vahel.
2.2 Tellimuse esitamisel nõustub Klient Kasutustingimustes sätestatuga.
2.3 Kliendil on võimalik enne Tellimuse esitamist Kasutustingimused salvestada ja/või printida.
2.4 Müüjal on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued Kasutustingimused internetiaadressil shop.figuraata.com.
2.5 Kasutustingimused kehtivad kuni uute Kasutustingimuste avaldamiseni. Kliendi ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Tellimuse esitamise ajal kehtinud Kasutustingimused.
2.6 Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. Muutes Veebipoe veebikeskkonna kuvamise keelt, kuvatakse vastavas keeles ka Kasutustingimused. Juhul kui erinevates keeltes Kasutustingimustes on vastuolusid või mitmeti tõlgendatavust, lähtutakse Kasutustingimuste eestikeelsest versioonist.
2.7 Tulenevalt VÕS § 53 lõige 4 punkt 4 ei kohaldu 14 päevane taganemisõigus.
2.8 Veebipoe klienditeeninduse kontaktandmed: e-post info@figuraata.com.

3. KAUP JA HIND
3.1 Kauba hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Müüjal on õigus igal ajal muuta Kauba hindu. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
3.2 Kliendile on alati kuvatud ka Kauba ühikuhind.
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda pisut tegelikust tootest.

4. TELLIMINE JA TASUMINE
4.1 Tasumine toimub eurodes.
4.2 Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.
4.3 Klient valib tellimuse ostukorvist üleandmise kuupäeva ette antud valikute seast.
4.4 Üleandmise kuupäev läheb kinni kell 10 kohaletoimetamise kuupäeva hommikul.
4.5 Klient täidab nõutud andmeväljad.
4.6 Klient valib tellimuse kohaletoimetamise viisi.
4.7 Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest pangalingiga 
(Maksekeskus.ee), ülekandega või kohapeal sularahas. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile. 

4.6 Maksekeskkondades tasumine:
4.6.1 Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile „Tagasi kaupmehe juurde“.
4.6.2 Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.
4.6.3 Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.
4.6.4 Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab Müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul.
4.6.5 Kõik tagasimaksed, mida Müüja teeb vastavalt Kasutustingimustele, tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.

4.7 Sularahas tasumine:
4.7.1 Pärast tellimuse esitamist saadetakse Kliendile tellimuse kinnitus.

4.7.2 Vastavalt tellimusele tasub Klient arve Kauba üleandmise hetkel.

5. TAGANEMISÕIGUS
5.1 Tellimusest võib taganeda enne kui kaup on välja saadetud.
5.2 Tulenevalt VÕS § 53 lõige 4 punkt 4 ei kohaldu 14 päevane taganemisõigus.

6. TELLIMUSE KOHALETOIMETAMINE
6.1 Tulen ise Kauble järgi:
6.1.1 Kauba väljastamine kohapealt toimub aadressil Jõe 11B, Räpina, Põlvamaa.
6.1.2 Kaubale on võimalik järgi tulla aegadel E-R 09:00 - 16:00.
6.1.3 Tellitud Tooted saab kohapealt kätte peale tellimuse esitamist 48 tunni pärast.
6.1.4 Tellitud Tooted saab kätte tellimuse numbri alusel.
6.1.5 Kohaletoimetamise tasu ise järgi tulles ei lisandu.
6.1.6 Juhul kui Klient ei tule kaubale järgi 14 tööpäeva jooksul, loetakse Klient lepingust taganenuks. Välja võtmata tellimuste ostusumma tagastame koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.

6.2 Tellin Kauba üleandmise punkti:
6.2.1 Kaupa on võimalik tellida Eesti erinevatesse üleandmise punktidesse:

6.2.1.1 Tartu, Annelinn, A le Coq spordihoone parkla, kell 12:30
6.2.1.2 Rakvere, Turu kaubamaja parkla (bussijaama lähedal), kell 14:45
6.2.1.3 Viimsi, Magazini parkla, kell 16:30
6.2.1.4 Tallinn, Peetri Selver, Circle K parkla, kell 18:00
6.2.1.5
 Tallinn, Ülemiste parkla, kell 19:00
6.2.1.6 Tallinn, Kristiine, Kristiine keskuse parkla, kell 20:00
6.2.1.7 Tallinn, Nõmme, Hiiu Rimi, kell 20:45
6.2.1.8  Saku, Selveri parkla, kell 21:30
6.2.1.9 Transport toimub külmikuga varustatud hõbehalli Mercedes Sprinter kaubikuga.
6.2.2 Üleandmise punkti saab Klient valida kohaletoimetamise viiside alt.
6.2.3 Kliendile saadetakse täpne üleandmise kellaaeg telefoni või emaili teel vähemalt 1 päev enne Kauba üleandmist. 
6.2.3 Üleandmise punkti tellimisel kohaletoimetamise tasu ei lisandu.
6.2.4 
Juhul kui Klient ei tule üleandmise punkti kaubale järgi, võtab Veebipood Kliendiga ühendust ja lepib kokku uue kauba üleandmise viisi. Kui uut sobivat viisi ei suudeta kokku leppida, loevad Müüja ja Klient müügilepingu konkreetse Tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Kliendile kogu Tellimuse eest tasutud summa 14 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.
6.2.5 Juhul kui Müüjal ei õnnestu Tooteid üleandmise punkti õigeks ajaks kohale toimetada, kohustub Müüja sellest Klienti viivitamatult teavitama Kliendi poolt Müüjale avaladatud telefonil või meilitsi. Juhul kui Müüjal ja Kliendil ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Müüja ja Klient müügilepingu konkreetse Tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Kliendile kogu Tellimuse eest tasutud summa 14 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.
6.2.6 Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb Kliendile üle peale Tellimuse kättesaamist.
6.2.7 Tellimuse üleandmisel kohustub Klient kohe kontrollima kättetoimetatud Toodete vastavust saatelehele. Tellimuse mittevastavused (nt defektsed või katkises pakendis Tooted, mitte tellitud Tooted, sobimatud asendustooted jmt) on Klient kohustatud teavitama kullerit ning Tellimusele mittevastavad Tooted kohe kullerile tagastama. Vastasel juhul loetakse Tellimus koheselt täidetuks.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 
7.1 Veebipoe shop.figuraata.ee isikuandmete vastutav töötleja on Figuraata OÜ, (registrikood: 10389466) asukohaga Jõe 11 B, Räpina, Põlvamaa, Eesti. info@figuraata.com
7.2 Figuraata OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le
7.3 Isikuandmete töötlemine

8. VASTUTUS
8.1 Ostja ja Müüja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele osapoolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest, kui kahju on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. LÕPPSÄTTED
9.1. Käesolevates müügitingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.
9.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.